NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

2. 08. 2017, 20:00

Perioda opakování: 1 týden (31. 08. 2017, 10:19)

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nádherné stavby.

Doba trvání: cca 2 hod.

Vstupné: základní – 160 Kč, snížené (studenti od 15 do 26 let) – 90 Kč, děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita: 70 osob; www.khfarnost.cz

Typ: Jiná akce

Místo konání: Chrám sv. Barbory

Web: http://www.kutnohorskeleto.cz