BAROKO VŠEMI SMYSLY

17. 08. 2017, 14:00

Perioda opakování: 1 týden ( 1. 09. 2017, 10:38)

Na Hrádku (České muzeum stříbra) vás každý čtvrtek seznámí laický bratr kutnohorských Jezuitů s cyklem obrazů Ignáce Raaba, které znázorňují výjevy ze života misionáře Františka Xaverského a jsou kulturní památkou. Během prohlídky však návštěvníci také mohou nasát barokní atmosféru všemi smysly (zrak, sluch, hmat, čich i chuť).

Doba trvání: cca 1 hod.

Vstupné: základní – 50 Kč, snížené (děti, senioři) – 25 Kč (v ceně aktuálně probíhající výstava); max. kapacita: 20 osob; www.cms-kh.cz

Typ: Jiná akce

Místo konání: České muzeum stříbra - Hrádek

Web: http://www.kutnohorskeleto.cz