Za krásou rodiny do chrámu sv. Barbory

17. 03. 2022, 10:00

Perioda opakování: 1 den ( 1. 04. 2022, 01:00)

Srdečně vás zveme do chrámu sv. Barbory. Rok 2021 byl Papežem Františkem vyhlášen jako Rok rodin, který trvá až do první poloviny roku 2022. To bylo inspirací pro vytvoření cyklu ZA KRÁSOU RODINY DO CHRÁMU SVATÉ BARBORY. Jedná se o meditační a modlitební zastavení, kterými nás provází sedm postav křesťanské tradice. Symbolizují různé situace a vztahy rodinného života. Pro malé návštěvníky jsou k cyklu připraveny omalovánky, které mohou být i průvodcem po zastaveních. Pro dospělé návštěvníky jsme připravili brožuru, ve které jsou zastavení doplněna myšlenkami papeže Františka.

Pořadatel: 

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: Infocentrum u chrámu sv. Barbory
Tel.: +420 327 515 796
Mob.: +420 775 363 938
E-mail: info@khfarnost.cz
Web: www.khfarnost.cz

21350-chram-sv-barbora-st-barbara-s-cathedral-8.jpg

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora

Místo konání: Chrám sv. Barbory, Barborská ul., 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.khfarnost.cz