ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ / Člověk a svět ve výtvarném umění

3. 06. 2022, 14:00

České výtvarné umění jako zdroj inspirace pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět

Mezi výtvarnými díly ve stálé expozici GASK nalezneme i díla, která reflektují témata vzdělávacího oboru Člověk a jeho zdraví. Lidské tělo zachycuje Adriena Šimotová i František Skála. Jejich díla vyvolávají otázky: Co lidské tělo definuje? Čím je typické? Co vystihuje jeho podstatu? A je vůbec možné zachytit nitro člověka?

Obraz Ivana Bukovského z cyklu Domov důchodců otevře téma lidského života a životních etap, kterými člověk prochází. Jak se člověk vyvíjí a mění v průběhu svého života? Témata spojená s bezpečným chováním i nutností nastavení a dodržování pravidel vyvstanou díky dílům Jana Měřičky (Mechanika davu) a Igora Grimmicha (916 Zahradní město). Poučení o poskytování první pomoci a rozpoznání drobných a vážných zranění poskytnou Josef Čapek (Bolavá ruka) a Jan Autengruber (Raněný). Jak bychom se v takových situacích měli zachovat?

V ateliéru si pedagogové vyzkouší svérázné techniky, které ve své tvorbě používala Adriena Šimotová k zachycení lidského těla. Patří mezi ně frotáž, mačkání, prořezávání a vrstvení papíru či textilu, nebo otisky částí i celého těla. Cílová skupina: pedagogové prvního stupně základních škol

Vstupné: 1.000 Kč Délka programu: 5 vyučovacích hodin

Pořadatel: 
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Kontaktní osoba: Ing. Alena Sedláčková
Tel.: +420 602 454 457
E-mail: sedlackova@gask.cz
Web: www.gask.cz

0-jezuitska-kolej-gask-1-foto-jiri-coubal.jpg

Typ: Vzdělávací

Organizátor: Galerie Středočeského kraje, p. o.

Místo konání: Jezuistká kolej - GASK, Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gask.cz