VITA BREVIS / ARS LONGA – ŽIVOT JE KRÁTKÝ / UMĚNÍ TRVÁ

29. 07. 2017, 15:00

Perioda opakování: 1 týden (27. 08. 2017, 23:13)

Komentovaná prohlídka v GASK

Od historie až po galerii světců - netradiční komentovaná prohlídka jezuitskou kolejí. Navštivte s námi barokní refektář, lázně i lékárnu, poslechněte si výklad o nástěnných malbách, galerii světců a poznejte historii řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti / ZTP: 40 Kč

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz