OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA A ŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU JAKUB MARIA

23. 07. 2017

Při letošní Oslavě svátku svatého Jakuba zažije kutnohorská farnost jedinečnou událost – žehnání nového zvonu. Svátek bude zahájen již v pátek Koncertem sbormistrů v Chrámu sv. Barbory. Další den, v sobotu, pokračují varhanním koncertem v kostele sv. Jakuba. Hlavním bodem oslav bude nedělní slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba, po níž bude následovat žehnání zvonu Jakub Maria. Po žehnání bude následovat průvod městem. Zvon bude vezen na voze čtyřmi kladrubskými vraníky. Průvod doprovodí trubači a naplánováno je také několik zastavení. První na Palackého náměstí. Průvod se pak vydá Husovou ulicí ke Kamenné kašně a pak zpět ke kostelu sv. Jakuba. Zde bude po celé odpoledne vystaven. Poté si účastníci oslav mohou vybrat z bohatého programu pro děti i dospělé: občerstvení a hudební posezení pod lípou, Divadlo Studna s loutkovým ateliérem a pohádkou Treperenda, výstava o kutnohorských zvonech v sále arciděkanství a přednáška zvonaře Petra Rudolfa Manouška o odlévání zvonů. V podvečer proběhnou slavnostní Nešpory v kostele sv. Jakuba a přemístění zvonu na nádvoří Vlašského dvora, kde bude k vidění až do začátku října. Celý program svatojakubských oslav je zdarma.

2421-jakub-oslava.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1

Web: http://www.khfarnost.cz