MEZIGENERAČNÍ PROGRAM PRO RODINY: JÁ ROBOT

23. 09. 2017, 13:00

Mezigenerační program pro rodiny k dílu Františka Grosse ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem.

František Gross byl osobitý malíř města, které se v jeho obrazech proměňovalo v místo plné strojů a mašinistických prvků. Ani lidé této proměně neunikli. Figura člověka se stává postavou s robotickými prvky. Naopak stroje jsou polidšťovány. Proč? Co se to vlastně děje? A co to vypovídá o světě, ve kterém žijeme? V čem jsou stroje podobní nám a v čem se mnohdy podobáme my jim? Co všechno už dnes dokáže technika? Jak moc je pro člověka důležitá a jaký by byl život bez ní? Kdo je „otrokem“ koho? Pojďme společně diskutovat nad těmito i dalšími otázkami a sestavit rodinný portrét jedné takové rozmluvy.

Vstupné: 60 Kč dítě, rodič zdarma

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz