Úspěšný start s cizími jazyky v novém školním roce

11. 09. 2017, 16:15

Semináři pro rodiče a učitele je zdarma.

Víte, jak podpořit děti, aby je angličtina bavila? Tipy pro nadané žáky i ty, kteří si znalosti potřebují doplnit. Přijďte se inspirovat, jak můžete o podpořit úspěšnou výuku ve škole i doma. Vstup zdarma. Registrace nutná z důvodu zajištění vhodné kapacity na e-mail: icv.institut@gmail.com, Dr. Jana Jílková, regionální koordinátor ATECR při ICV a JŠ, www.atecr.weebly.com

Typ: Vzdělávací

Organizátor: Regionální centrum ATECR

Místo konání: Učebna ICV a jazykové školy Kutná Hora

Web: http://www.atecr.weebly.com.