Vyzdvižení zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba

7. 10. 2017

Jako ve středověku! Zvon vyzdvihnou pomocí dřevěné konstrukce a vrátku...

Vpravdě historická událost čeká Kutnou Horu 7. října 2017. Po tři čtvrtě století se na věž arciděkanského kostela sv. Jakuba vrátí zvon! Nový zvon Jakub Maria bude vyzdvižen do chrámové zvonice unikátní historickou metodou – pomocí dřevěné konstrukce a vrátku. Vzhledem k váze zvonu a výšce věže se jedná i ve světovém měřítku o zcela ojedinělou událost.
Diváci budou moci vše pozorovat nejen na vlastní oči, ale také na více velkopološných obrazovkách, které jim zpřístupní i pohled z věže.

10:00 | Přednáška „Vyzdvižení zvonu historickou technikou“. V sále arciděkanství /Jakubská 1/ budou přednášet statik Vít Mlázovský a mistr tesař Petr Růžička.

14:00 – 16:00 | Vyzdvižení zvonu – na místě budou k dispozici mapky se zákresem umístění obrazovek a míst, odkud bude nejlépe vidět. Občerstvení zajištěno.

Mapku se zákresem míst, odkud nejlépe uvidíte najdete zde: http://www.nezavislelisty.cz/wp-content/gallery/widgety-2016/Mapa_vytažení-zvonu.jpg?i=1887637174

2628-zvon-komplet.jpg

Typ: Jiná akce

Web: http://zvonprojakuba.khfarnost.cz/