2. setkání v rámci kurzu "SOUMRAK MONARCHIE"

30. 10. 2017, 09:00

Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC - VŠPSV

Název přednášky: Secesní monarchie

Anotace obsahu přednášky:

Secese, jako univerzální výtvarný sloh, určovala na přelomu 19. a 20. století módu, design i životní styl. Neopakovatelně se vtiskla do tváří velkých měst habsburské monarchie, jako jsou Praha, Vídeň a Budapešť a dala vzniknout dnes už ikonickým uměleckým dílům, ale i předmětům denní potřeby. 

Soumrak monarchie Kutná Hora - podrobný program kurzu.pdf

Typ: Vzdělávací

Organizátor: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK - VISK

Web: http://www.visk.cz/