3. setkání v rámci kurzu "SOUMRAK MONARCHIE"

21. 11. 2017, 09:00

Přednášející: doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

Název přednášky: Osobnosti českého filosofického myšlení v období monarchie

Anotace obsahu přednášky:

Hlavním cílem přednášky je seznámit posluchače s tradicí českého myšlení v období monarchie a vysvětlit hlavní řešené problémy v kontextu k evropskému filosofickému myšlení. Tradice českého filosofického myšlení v tomto období navazuje na systém, který vytvořil J. A. Komenský. Kromě toho řada českých autorů navazuje mj. na německou klasickou filosofii. Pozornost bude zejména zaměřena na: K. H. Borovského, A. Smetanu, F. Herbarta a herbartismus, O. Hostinského a J. Durdíka.

Soumrak monarchie Kutná Hora - podrobný program kurzu.pdf

Typ: Vzdělávací

Organizátor: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK - VISK

Web: http://www.visk.cz/