Vidíme obrazy...? / Výtvarné večery s Markem Králíkem

16. 03. 2016, 19:00

Repeating period: 1 week (17. 03. 2016, 00:00)

Povídání nejen o obrazech a malování, do kterého se můžete aktivně zapojit. Průvodcem večerů je Marek Králík, člen Sdružení středočeských výtvarníků, jehož tvorba je zaměřena na člověka, figuru a akt.

Marek Králík, narozen v roce 1964 v Praze, se věnuje malířství, sochařství a fotografii. V současné době je zaměstnán na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře. Pořádá lekce kreslení, jeho dalším zájmem je divadlo.

2. 3. Hledáme počátek - skalní malby a jejich tvůrci.
9. 3. Proč malba bez barev, není bez barev.
16.3. Vlastní tvorba.

Vstupné: 130,- Kč

Typ: Éducatifs