Česko zpívá koledy v Hlízově

13. 12. 2017, 18:00

Od 17:30 hod. malý vánoční trh rukodělných výrobků spolků Malíňačky a HUS, Kateřiny Šimkové a dětí z Hlízova. Drobné občerstvení zajištěno.

Pořádá Hlízovský unikátní spolek.

Typ: Jiná akce

Místo konání: Prostranství v břízkách před bývalou školou v Hlízově.