KAŇKOVSKÝ MASOPUST

24. 02. 2018

Průvod masek začne v 9:30 hod. před bývalou radnicí divadelní scénkou, která bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu. Dále zde bude prodej zabijačkových pochoutek. Vydáním povelu laufra se celý průvod vydá do klikatých uliček Kaňku, do kroku od domu k domu bude vyhrávat kapela Věnovánka. Celý průvod bude ukončen před hospodou Na Baště zastřelením medvěda. Předpokládaný konec akce v hospodě Na Baště je cca v 15:00 hod. Vítáni jsou všichni, v maskách i bez nich.

Pořádá TJ Sokol Kaňk, z.s. za pomoci přislíbených organizací, a to Osadního výboru Kaňk, Občanského sdružení Kaňk a Modrého světa.

Kontaktní osoba: Radačovský Miroslav  
E-mail: miro.radacovsky@centrum.cz

3106-masopust-kank20181.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Kutná Hora - Kaňk