Dalibor Smutný - Ze světla ke světlu

31. 01. 2016 - 1. 05. 2016

Dalibor Smutný (*1964) je znám především svými nezaměnitelnými přízračnými portréty květin provedenými dnes již málo používanou grafickou technikou mezzotinty, která se liší od většiny způsobů tisku z hloubky tím, že při ní grafik nepostupuje od světlé k tmavé, ale naopak od tmavé k světlé, stejně jako skutečností, že pracuje na základě odstíněných ploch, nikoliv čárové kresby. Od poloviny 90. let se ve své grafice autor zabývá tematikou, která se stala jakýmsi jeho emblematickým vkladem do spektra současného českého umění. Rostliny, jejichž listy či květy mají výrazně – až monumentálně – plastický charakter, se v jeho grafických listech vynořují ze sametové temnoty do zvláštního bělostného světla. Zdá se, že toto světlo dokonce samy vyzařují. Vystupují s jemně modelovanou přesností, zachovávají si však nedotknutelnou záhadnost. Oproti téměř výhradně monochromnímu projevu v autorově grafice najdeme v jeho malbě pastelovou barevnost. Výseky přírody se zde objevují jakoby skrze závoj, který k nám propouští jejich ducha, nikoliv jejich popisné detaily. Autorova výstava v rámci programu „Přesahy grafiky“ předkládá podnětný dialog mezi jeho grafikou a malbou, rozkrývá tak jejich odlišné vlastnosti i vzájemné vazby.

Typ: Výstavy

Místo konání: Galerie GASK (Jezuitská kolej)

Web: http://www.gask.cz