ZAHÁJENÍ JARNÍHO SEMESTRU VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

8. 02. 2018, 10:00

Téma ETIKA.         

Typ: образовательные

Place: Městská knihovna

Site with more information: http://www.knihovna-kh.cz