Pavel Brázda - Mezi začátky a konci II

28. 02. 2016 - 12. 06. 2016

Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sděleni o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům. Autorova výstava v GASK se koná k příležitosti jeho 90. narozeninám. Představí stručné ohlédnutí za jeho životním dílem i nejnovější práce, které jsou realizovány jako digitální tisk na plátně.

Typ: Výstavy

Místo konání: GASK (Jezuitská kolej)

Web: http://www.gask.cz