Pro koho je brána těsná?

21. 06. 2016, 19:00

Studenti Gymnázia Jiřího Ortena + muzikálový orchestr
Jedná se o ryze autorský muzikál, který vznikl na půdě Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
Autorem literární předlohy je PaeDr. Jiří Posselt, hudbu složil Mgr. Zdeněk Licek. Podstatnou část účinkujících tvoří studenti školy, muzikálový orchestr je doplněn o externí hráče – většinou profesionály, učitele základních uměleckých škol.
Dílo zpracovává několik období života Ježíše Krista, počínaje jeho rozmluvami coby dvanáctiletého chlapce s farizei a učiteli zákona přes kázání Boží pravdy lidem, kteří se s ním osobně setkali, projevy upřímné a dokonalé lásky, laskavé napomínání za hřích a nemoudrost až k osobnímu pokoušení ďáblem a praktickému potvrzení faktu, že „ve své domovině není nikdo prorokem.“
Poselstvím a námětem k zamyšlení pro každého posluchače by měla být nesčetněkrát potvrzená zkušenost, že kdo upřímně touží a hledá, tak najde, že odraz Božího království můžeme prožívat už zde na Zemi. I když symbolická brána do něho je úzká a těsná, je v ní místo pro každého člověka bez rozdílů. Upřímná snaha na cestě každého z nás k této pomyslné bráně je a bude korunována odměnou v podobě pochopení a porozumění smyslu lidského života jako daru v plnosti.

Typ: Divadla

Místo konání: Městské Tylovo divadlo

Web: http://www.divadlo-kutnahora.cz/