PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE / KUTNÁ HORA – HUMPOLEC

22. 07. 2018 - 28. 07. 2018, 00:00

Týdenní putování s doprovodným duchovně-uměleckým programem.

Už  dvanáctým rokem se uskutečňuje týdenní Pěší pouť za umělce, její trasa vede pokaždé jiným krajem Moravy a Čech, letos vede proti proudu Sázavy. K jednotlivým etapám pouti se může připojit kterýkoliv zájemce, stejně tak je veřejnost zvána k účasti na doprovodném programu.

Program pro veřejnost v Kutné Hoře v neděli 22. 7. v Sedlecké katedrále:

9:30 hod. Mše svatá v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci

18:00 hod. Svátostné požehnání

18:30 hod. Dojít za bolest – seznámení s životem a tvorbou Jiřího Ortena prostřednictvím jeho básní a deníkových záznamů v interpretaci herce Igora Dostálka.

Pouť se koná pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého.

www.kulturaslova.cz; www.facebook.com/poutzaumelce

Typ: Jiná akce