Za tajemnem kutnohorských pohřebišť

10. 07. 2018, 14:00

Perioda opakování: 1 týden (29. 08. 2018, 12:48)

Vydejte se na tajemnou cestu za poznáním pohřebního rituálu od pravěku do nedávné minulosti. Prohlédněte si kostry z bylanské a laténské kultury z Kutné Hory – Karlova, prozkoumejte náhrobky nebo nápisové destičky z rakví. Průvodcem Vám bude mrtvý mnich, který vám prozradí některé pohanské pohřební zvyklosti, vysvětlí, kdo všechno byl pohřbíván za zdmi vzniklých hřbitovů a nevynechá ani temné události našeho města a kutnohorských hřbitovů. (Kostýmovaná komentovaná prohlídka výstavy Poslední místo člověka).

Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: základní – 50 Kč; snížené (děti, senioři) – 25 Kč; max. kapacita: 20 osob. www.cms-kh.cz

4052-kamenny-dum-m.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Kamenný dům, Václavské nám. 183

Web: http://www.kutnohorskeleto.cz