Závody ve výkonu vodících psů

25. 06. 2016, 10:00

Soutěž v dovednostech vodicích psů. Chodí se po ulicích za běžného provozu. Psi vyhledávají schody,
přechody, označují nevidomému dveře, zastávku, lavičku, upozorňují na obrubníky. Bezpečně vyvádí
přes různé překážky i mezi lidmi, obchází kaluže a jdou bezchybně vlevo či vpravo. Nakonec psi
soutěží v poslušnosti. Ten kdo nasbírá nejvyšší počet bodů, stává se vítězem.
Pro diváky bude připraven doprovodný program - možnost vyzkoušet si v klapkách na očích různé
kompenzační pomůcky pro nevidomé jako např. zvuková hladinka pro nalévání vody do šálku,
rozpoznávání mincí, šablonka na rozlišení bankovek, ukázka brailového písma a také možnost projít
se tzv. labyrintem s bílou holí. Bude také možné si zakoupit reklamní předměty a tím podpořit činnost
spolku. Moderuje paní Majka Šilerová.

Typ: Jiná akce

Organizátor: Sdružení přátel vodicích psů, z. s.

Místo konání: Palackého náměstí a přilehlé uličky

Web: http://www.pomahajinam.cz