Zádušní mše za svatá za Karla IV.

29. 11. 2016, 18:00

Mše v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV.

Typ: Jiná akce

Organizátor: Římskokatolická farnost - Arciděkanství Kutná Hora

Místo konání: Kostel sv. Jakuba

Web: http://www.khfarnost.cz