7 TRPASLÍKŮ: NEJMENŠÍ STÁTY EVROPY

19. 02. 2019, 09:00

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA

POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

si Vás dovolují pozvat na kurz 7 TRPASLÍKŮ: NEJMENŠÍ STÁTY EVROPY

ŽIJÍ VE VATIKÁNU I PROTESTANTI?

JAK VYSOKÉ JSOU ŽIVOTNÍ NÁKLADY V MONAKU?

PROČ MÁ SAN MARINO DVĚ HLAVY STÁTU?

JAK UŠETŘIT NA DANÍCH V ANDOŘE?

NÁŠ KURZ VÁS PROVEDE ZAJÍMAVOSTMI ZE SEDMI

NEJMENŠÍCH STÁTŮ STARÉHO KONTINENTU.

VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Přednášející:

doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D., prorektor ARC - VŠPSV

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do pěti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 20 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: VISK, Barborská 51, 282 01, Kutná Hora

Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15

Termíny konání kurzu: 19. 2., 26. 2., 18. 3., 16. 4., 28. 5. 2019

Cena za kurz: 850 Kč

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz

Obsah kurzu

7 trpaslíků: Nejmenší státy Evropy

1. Setkání 19. 2. 2019

A) Jak zkoumat nejmenší státy Evropy? Čím jsou tyto státy zajímavé?

B) Vatikán – nejmenší stát na světě

2. Setkání 26. 2. 2019

A) San Marino – nejstarší republika na světě

B) Andorra – stát s nejmladší evropskou demokracií

3. Setkání 18. 3. 2019

A) Monako – slavné knížectví

B) Lichtenštejnsko – stát spojený historicky s naší zemí

4. Setkání 16. 4. 2019

A) Lucembursko – jediné velkovévodství na naší planetě,

spojené s Karlem IV.

B) Malta – nejmenší stát Evropské unie, tajemné místo historie

5. Setkání 28. 5. 2019

A) Ekonomika a společnost v nejmenších státech Evropy. Státní symboly.

B) Příklady dalších zajímavých území v Evropě.

Typ: Vzdělávací

Místo konání: Jezuistká kolej - GASK, VISK