SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY TVÁŘE EXPRESIONISMU (1905 – 1925)

15. 06. 2019, 16:00

Česká veřejnost bude mít poprvé možnost seznámit se s tvorbou slovinských umělců, z nichž převážná část studovala v Praze, ale současně je ovlivnilo i německé prostředí.

Trvání výstavy 16. 6. – 15. 9. 2019

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz