KAPLIČKY NA STŘÍBRNÉ

8. 06. 2019, 10:00

Slavnostní otevření nové turistické poznávací trasy KAPLIČKY NA STŘÍBRNÉ STEZCE, která návštěvníky provede po drobných památkách Kutné Hory - kapličkách, se uskuteční v sobotu 8. 6. od 10 hodin u kapličky Panny Marie, poblíž kruhového objezdu (u Krupičků), Štefánikova ul. 

Následovat bude komentovaná vycházka po vnitřním okruhu. Na území města a v bezprostředním okolí se nachází 18 staveb. 

Poznávací trasu tvoří dva okruhy: Vnitřní spojuje deset kapliček v širším historickém centru, zbývající jsou po obvodu města.

K akci bude vydán infomační leták a dřevěná turistická známka.

http://kaplicky.skauting.cz

6003-kaplicky-pozvanka-def.jpg

Place: Kutná Hora, Štefánikova ul. - u kapličky