DESKOHRANÍ V KLUBÍKU

3. 10. 2019, 15:00

Pořadatel: 
Městská knihovna Kutná Hora
Tel.: 420 327 512 079
E-mail: info@knihovna-kh.cz
Web: www.knihovna-kh.cz 

Typ: Other event

Organizátor: Městská knihovna

Place: Městská knihovna, Husova 145, 284 01 Kutná Hora

Site with more information: http://www.knihovna-kh.cz