ProZpívejme Kutné Hoře – UČITELSKÝ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR tYL

24. 09. 2016

V rámci výstavy 170. let sborového zpěvu v Kutné Hoře (Spolkový dům).

14:00 – 16:00 hod. Zkouška sboru pro veřejnost, zpívání s příchozími, projekce koncertů

Spolkový dům
16:00 – 18:15 hod. Procházka se sborem po městě se zpěvy vztahujícími se k navštíveným  místům 
19:00 hod. Koncert USPS Tyl Kutná Hora
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Typ: Jiná akce

Web: http://www.usps.kh.cz