Když v Kutné Hoře bylo moře

3. 09. 2016 - 31. 10. 2016, 00:00

Výstava zkamenělin a dalších souvisejících exponátů ze sbírek Českého muzea stříbra

817-more-cms.jpg

Typ: Výstavy

Místo konání: České muzeum stříbra - Tylův dům

Web: http://www.cms-kh.cz