Velikonoční bohoslužby v kutnohorských chrámech

27. 03. 2016

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:00 hod. Chrám sv. Barbory

9:30 hod. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci

18:00 hod. Kostel Matky Boží Na Náměti

www.khfarnost.cz
www.sedlec.info

Typ: Jiná akce