MODERNA ZVANÁ BAROKO – SVĚTCI A HŘÍŠNÍCI Z KAMENE I ZE DŘEVA

24. 09. 2016, 16:00

Plastika 17. a 18. století zásadním způsobem poznamenala tvářnost baroka v Čechách a na Moravě. Nemalý vliv, jímž sochařství této epochy zapůsobilo na celou řadu našich významných představitelů moderního umění, je toho výmluvným důkazem. Máte-li zájem seznámit se s tímto tématem zevrubněji, potom přijměte pozvání na přednášku pana profesora Romana Prahla.

Vstupné: 20 Kč

Typ: Jiná akce

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz