Přednáška PhDr. Jana Frolíka vedoucího archeologického výzkumu v kostnici

24. 06. 2021, 18:00

Přednáška PhDr. Jana Frolíka vedoucího archeologického výzkumu v kostnici přiblíží život našich předků ve středověké Kutné Hoře

Kostel Všech svatých s kostnicí prochází postupně od roku 2014 celkovou obnovou, jejíž součástí byl i nebývale rozsáhlý archeologický výzkum, který kolem kostnice probíhal v letech 2016 až 2019. Díky tomuto výzkumu se archeologickému týmu v čele s jeho vedoucím PhDr. Janem Frolíkem, CSc. podařilo získat nejen zásadní poznatky o vývoji a proměnách kostela ve 14. – 20. století, ale i velmi detailní pohled do života středověkých obyvatel Kutné Hory.

Během záchranného archeologického výzkumu bylo shromážděno více než 1800 celistvých koster z jednotlivých i hromadných hrobů pocházejících z období hladomoru (1318) a morové epidemie (1349 – 1350). Kromě kosterních nálezů bylo ve výkopu kostnice nalezeno mnoho drobných předmětů spojených s běžným životem našich předků, jako například mince, hrací kostky, přezky ke kalhotám či píšťalka. Samotný archeologický výzkum, jeho nálezy a výstupy představí během přednášky přímo v kostele Všech svatých vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Jan Frolík.

„Přednášku jsme vzhledem k epidemiologické situaci třikrát přesouvali, nyní tedy doufáme, že se termín napočtvrté podaří dodržet a přednáška přiláká odborníky i laiky z širokého okolí. Pan doktor Frolík jednotlivé nálezy zasadí do kontextu života našich předků ve středověké Kutné Hoře, která v době své největší slávy patřila v rámci Českého království a celé Střední Evropy k nejvýznamnějším městům. Přiblíží nám tak to, jak se kdysi v Kutné Hoře žilo a samozřejmě i umíralo.“, uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky sedlecké farnosti, která přednášku pořádá.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 24. června od 18:00 hodin v prostorách kostela Všech svatých.

Kapacita přednášky je omezená na 50 osob a je nutné si místa zarezervovat předem na https://rezervace.sedlec.info/.
Vstupné je dobrovolné, jeho výtěžek poputuje na opravu sedlecké kostnice.

png.pngPlakát(1,89 MB)

Více informací v případě zájmu poskytne:
Mgr. Radka Krejčí
E-mail: krejci@sedlec.info
Tel.: +420 734 280 990
Web: www.sedlec.info

9918-frolik.jpg

Typ: Vzdělávací

Organizátor: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Místo konání: Kostel Všech Svatých s kostnicí, Zámecká ul., 284 03 Kutná Hora - Sedlec

Web: http://www.sedlec.info