Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

283/18
pronajmout část pozemku p.č. 1766/4 v k.ú.  Kutná Hora
167/18
změnit - Smlouvu o nájmu nemovitostí s nájemcem, TRANS spol. s r.o.
138/18
směnit pozemky v k.ú. Červené Janovice ve vlastnictví Města Kutná Hora
127/18
pronajmout část pozemnku p.č. 638, p.č. 647/1 v k.ú.  Kutná Hora - Kaňk
126/18
propachtovat část pozemku p.č. 911/11 v k.ú. Kutná Hora
91/18
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na směnu pozemku p.č. 465 za p.č. 512 v k.ú. Morašice v Železných horách
90/18
směnit část pozemku p.č. 618 s  p.č. 284 v k.ú. Kaňk, Kutná Hora
63/18
dokumentace vlivu záměru - rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo)
1407/17
prodej pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Malín
1386/17
darovat pozemek p.č. 682/3v k.ú. Kaňk, Kutná Hora
1374/17
změnit nájemní smlouvu na pronájem v budově č.p. 590, Kollárova ul., Kutná Hora
1370/17
vypůjčit část pozemnku v k.ú. Kutná Hora
1338/17
pronájmu nebytového prostoru č.p. 167, Pod Školou, Kutná Hora - Malín
1334/17
prodat část pozemku p.č. 414/1 - k.ú. Malín
1323/17
záměr prodeje pozemku v k.ú. Kutná Hora - p.č. 4500/12
1307/17
záměr bezúplatného převodu stavby bez čp. v k.ú. Kutná Hora p.č. 2542/2 do vlatnictví města KH
1292/17
poskytnout za úplatu k využití sportoviště - v k.ú. Kutná Hora
1288/17
záměr změny přílohy č. 1 Nájemní smlouvy o pronájmu nemovitostí mezi Městem Kutná Hora a společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora
1263/17
prodej nemovité věci v k.ú. Kutná Hora
1230/17
vypůjčit část pozemku,  v k.ú. Perštejnec
1229/17
propachtování pozemku p.č. 487/6 v kat. úz. Kaňk
1185/17
prodej pozemků v k.ú. Perštejnec
1103/17
pronájem části pozemku p.č. 414/1 v kat. úz. Malín
1102/17
propachtování části pozemku p.č. 1768/1 v kat. úz. Kutná Hora
1101/17
propachtování části pozemnku p.č. 3688/1, kat. úz. Kutná Hora
1044/17
pronájem nebyt.prostorů - I. patro budovy č.p.378, ul. U Beránky, KH - Malín
1043/17
výpůjčka nebyt.prostorů - Palackého nám., č.p.377, KH - I. a II. patro budovy
1042/17
výpůjčka nebytových prostorů - Šultysova ul., č.p.154, KH - kancelář 7, 8 a 9 v I. patře budovy
1035/17
výpůjčka částí pozemku p.č.3840/1 v k.ú.KH
1015/17
prodej části pozemku p.č.3775 v k.ú.KH

‹‹      30 60 90 150 210 240 270 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 10267