Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

222/20
rozhodnutí schválení stavebního záměru ČOV v k.ú. Smrk u Úžic, žadatel: Jaroslav Kmoch
221/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na MK Kutná Hora v termínech dle přiloženého návrhu (strojní čištění místních ulic)
220/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33515 v obci Netušil
219/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/337 v obci Křesetice
218/20
stanovení přechodné úpravy provozu během provádění opravy železničního přejezdu v Poličanech, Kutná Hora
214/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Trebišovská před č.p. 534 v Kutné Hoře
212/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/336 v obci Horka II (Odkanalizování obce Horka II)
211/20
stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Vlastějovice (Vodovod Vlastějovice - I. etapa)
210/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 1/2 ul. Novodvorská v k.ú. Malín u Kutné Hory
209/20
možnost převzetí písemnosti, adresát: Bohumil Dubský
208/20
rozhodnutí, vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami - rybník "Velký" v k.ú. Radvanice nad Sázavou, obec Úžice
207/20
oznámení o vystavení územní studie Horka II - Z10
206/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/336 a  III/03315 v obci Horka II (Odkanalizování obce Horka II)
205/20
možnost převzetí písemnosti, adresát: Vita Kaptsosh
204/20
přechodná úprava provozu na silnici č. III/3354 v úseku mezi obcemi Čekánov - Budín v územním obvodu Kutná Hora (kácení rizikových stromů)
202/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. U Lazara a V Cihelně v Kutné Hoře
201/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK na místních komunkacích ul. Na Náměti a Krupičkova v Kutné Hoře
200/20
oznámení o zahájení řízení, pozvání k veřejnému ustnímu jednání pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Hraničková
198/20
stanovení místní úpravy provozu na PK a účelové komunikace v ul. U Nadjezdu v Kutné Hoře
196/20
oznámení o zahájení řízení pro stavbu vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Alena Holková
194/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silinici č. III/12528 ul. Grégrova, MK ul. Nad Parkem v Uhlířských Janovicích
190/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33354 ul. Česká v Kutné Hoře
189/20
stanovení přechodné úpravy provozu na bezejmenných MK v Kutné Hoře, místní části Kaňk (pokládka kabelu NN)
188/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33338, č. III/33514 v obci Chmeliště (Tlaková kanalizace)
187/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/12530, č. III/33514 v obci Žíšov (Tlaková kanalizace)
186/20
zahájení územního řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - rozvod elektro na pozemky pro zástavbu rodinných domů ve Svatém Mikuláši
185/20
opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na MK Kutná Hora v termínech dle přiloženého seznamu (strojní čištění místních ulic)
183/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/125 u Kácova během konání akce Kácovský běh (14. ročník)
182/20
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na PK Kremnická sil. č. III/3377, přilehlé parkoviště u Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
181/20
stanovení místní úpravy provozu na PK v obci Vidice část Karlov t. Doubrava, část Nová Lhota a MK v k.ú. Roztěž.

‹‹       60 120 150 180 210 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 50829