Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

416/19
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Dolní Pohleď
414/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nová a Na Výsluní Nové Dvory
413/19
stanovení místní úpravy na MK ul. Na Terese v Kutné Hoře části Žižkov
412/19
dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Pobřežní v Kutné Hoře a stanovení přechodné úpravy v ul. Pobřežní a Pod Barborou
394/19
dočasný záklaz zastavení na MK v ulici Starosedlecká v Kutné Hoře části Sedlec
392/19
opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212, povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy  
391/19
návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - křižovatka silnic č. II/335 x III/3357 včetně přilehlých úseků silnic
390/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Opletalova před domem č.p. 170 - Vyhrazené parkoviště
389/19
přechodná úprava provozu na MK - ul. U Lorce a přilehlých pozemních komunikacích v Kutné Hoře části Hlouška
388/19
dočasný zákaz zastavení na MK ul. Tylova, Kutná Hora
386/19
rekonstrukce MK v obci Malešov na p.č. 874 a 510/2
384/19
přechodná úprava provozu na sinici III/33349 v obci Mezholezy
383/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Opletalova před domem č.p. 130 - Vyhrazené parkoviště
382/19
přechodná úprava provozu na MK, v ul. Opletalova před domem č.p. 130 - Vyhrazené parkoviště
378/19
dočasný zákaz zastavení na MK v Kutné Hoře v termínech dle přiloženého návrhu - čištění vozovky
377/19
možnost převzetí písemnosti, adresát : Radka Sitta Michálková
358/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Kutné Hoře z důvodu konání sportovního závodu Spartan K.H.
371/19
přechodná úprava provozu na silnici č. III/3381 v územním obvodu Kutná Hora (Sulovice - Horušice)
370/19
dočasný zákaz zastavení na MK Havlíčkově náměstí 552 v Kutné Hoře
369/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy v K.ú. Kutná Hora, Turkaňk, Církvice
366/19
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/33719 v obci Neškaredice 
365/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/33520 - úsek Kralice - Chroustkov
364/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ul. Havířská v Kutné Hoře
363/19
prodloužení platnosti stavebního povolení, na stavbu - Polní cesta C1 v k.ú. Jakub
362/19
změna stavby před jejím dokončením - Polní cesta PC8 Vilémovice a V2 Korotice
356/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Michal Veselý
355/19
oznámení o vydání Územního plánu obce Úmonín
354/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Andrea Doležalová a Martin Zelinger
353/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Josef Suchý
352/19
společné rozhodnutí ke stavbě Zruč nad Sázavou - místní komunikace Na Farském, Nad Městem a Severní


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 50824