Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

103/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 17.listopadu před č.p. 97 v Kutné Hoře
102/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pirknerově náměstí proti č.p. 206 v Kutné Hoře
101/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Tříkomorového  septiku , žadatel: Ing. Renata Krčmářová a Ing. Jan Krčmář
100/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu domovní ČOV, žadatel: Zdeněk Helige, Eva Helige
99/20
kolaudační souhlas pro parkovací plochu  se dvěma parkovacími místy před hřbitovem v Malíně v k.ú. Malín
98/20
zahájení společného řízení k žádosti o vydání stavebního povolení na soubor staveb III/3272 Hlízov
97/20
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. 17. listopadu, před domem čp. 97, Kutná Hora
96/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu domovní ČOV, žadatel: Karel Mihalovič
95/20
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru na stavbu domovní ČOV, žadatel: Mgr. Daniela Svobodová
92/20
rozhodnutí k prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: "Vidice - splašková kanalizace"
90/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Jaromír Novotný
89/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Mgr. Pavel Ladra
88/20
rozhodnutí, stavební povolení ke stavbě vodního díla: "Vodovodní přivaděcí řád pro obec Vlastějovice" 
87/20
rozhodnutí k prodloužení stavebního povolení pro stavbu: "přeložka silnice I/38 Malín - Kuchyňka"
85/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu ČOV "AS - VARIOcomp K", žadatel: Jaroslav Kmoch
83/20
stanovení místní úpravy provozu na PK, silnici  č. III/33347 z důvodu zajištění bezpečnosti u ZŠ v Městysu Suchdol
82/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK v obci Domahoř v k.ú. Zruč nad Sázavou
71/20
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. 17. listopadu, před domem čp. 120, Kutná Hora
70/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/126 v Kutné Hoře
68/20
oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením ve společném řízení na stavbu : Zruč nad Sázavou - místní komunikace Na Farském, Nad Městem a Severní
67/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Miloslava Reklová
65/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Miroslav Šubrt
63/20
stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. tř. , MK a veřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře
62/20
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Čáslavská v Kutné Hoře
61/20
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. V Cihelně v Kutné Hoře
60/20
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Kremnická v Kutné Hoře
59/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Christina Ellner-Beck
58/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Jaroslav Vraný, Ladislava Vraná
54/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/337 v obci Křesetice
48/20
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Nádražní v Kácově z důvodu opravy mostu BAILEY BRIDGE

‹‹      30 60 120 180 210 240 270 600 900 1200 1500 1800      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 50820