Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1018/17
rozhodnutí - stavební povolení - vodovod Onomyšl
1013/17
zastavení řízení - novostavba šesti rodinných domů
1012/17
stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci - ul.Zemanova v KH
1011/17
návrh opatření obecné povahy - lesní porosty dřevin rodu smrk
1006/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Chmeliště
1005/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ledečko
1001/17
změna stavby před jejím dokončením - rekonstrukce místních komunikací v obci Křesetice
1000/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Křesetice
999/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Lomec
998/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - III/3377 ul.Kremnická v KH
993/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Nad Ovčínem ve Zruči nad Sázavou
992/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.Barborská v křižovatce s ul.Smíškova v KH
991/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.K Nádraží v KH
989/17
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - obec Křesetice
988/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.Opletalova, Mazákova v KH
986/17
zahájení územního řízení - novostavba vodovodního řadu v ul.Na Rudě v KH
984/17
návrh změny č.3 územního plánu Horka II
976/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Ortenova, Opletalova, KH
975/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.Havlíčkova a Vrchlického v KH
971/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Zámecká, U Zastávky, Starosedlecká, Trocnovská, Havlíčková, U Kola v KH
970/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.Česká v KH
967/17
stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích - vodovodní a kanalizační přípojka  Uhlířské Janovice
966/17
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - Palackého nám. Kutná Hora
964/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul.Vojtěšská v KH
960/17
rozhodnutí o umístění stavby Na Náměti v KH - odvodnění, VO a zpevnění plochy v přilehlém  parku
956/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul.Čs. Letců, U Kola, Pod Skálou, KH
955/17
uložení písemnosti - Zdeněk Janeček
952/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - II/335, III/3358, III/3354, III/33429 a III/3357
951/17
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jindice
950/17
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul.V Podskalí v Kácově


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 50830