Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1361/18
možnost převzetí písemnosti, adresát: Simon Botto
1360/18
možnost převzetí písemnosti, adresát: Petr Szendrei
1359/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Církvice - Jakub, z důvodu výstavby kanalizace
1358/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Lucie Veselá
1357/18
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Dana Šebestová
1356/18
návrh opatření obecné povahy  č. 1
1353/18
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích  v územním obvodu K. Hora, z důvodu oprav vozovky mezi obcemi ÚMONÍN - HÁJEK
1349/18
možnost převzetí písemnosti, adresát: Horák František 
1348/18
možnost převzetí písemnosti, adresát: Haccolti Invest, s.r.o.
1347/18
oznámení o vystavení návrhu územního plánu Samopše a veřejném projednání
1343/18
zahájení stavebního řízení na stavbu - 1/2 Malín - Nové Dvory komunikace a most
1342/18
zahájení společného řízení, povolení na stavbu - Solopysky-lokalita Za Kostelem, novostavba vodovodního řadu včetně přípojek
1341/18
přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul. Masarykova, před domem č.p. 597, Kutná Hora
1340/18
místní úprava provozu na silnici III/33521 v k.ú. Kralice - havarijní stav mostu
1339/18
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice III/33719 - výstavba kanalizace Neškaredice
1336/18
zahájení stavebního řízení pro stavbu sportovního areálu Nové Dvory - regenerace
1334/18
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v Kutné Hoře - odstanění havárií na plynovodních zařízení
1332/18
vydání stavebního povolení pro stavbu II/126 - Propojení D1 se silnicí 1/2 - 1. etapa
1330/18
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, ul. Na Úvoze ve Zruči nad Sázavou
1329/18
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, Anenské náměstí v Kutné Hoře
1319/18
přechodná úprava provozu na silnicích III/33347, III/33349 v obci Suchdol z důvodu přerušení stavebních prací na rekonstrukci silnice III/33347
1314/18
přechodná úprava provozu  na pozemních komunikacích z důvodu úplné uzavírky místní komunikace -  oprava ocelového mostu v obci Kácov
1313/18
přechodná úprava provozu  na pozemních komunikacích z důvodu uzavírky s. III/33520 úsek Kralice - Chroustkov
1308/18
stanovení přechodné úpravy provozu v Kutné Hoře, části Kaňk, před bývalou radnicí, z důvodu akce "Rozsvícení vánočního stromu"
1307/18
žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: oprava silnice 1/2 v úseku Malín - Nové Dvory - Kutná Hora
1306/18
oznámení o možnosti převzetí písemnosti, adresát: Michaela  Tatarová, Mančice - Rašovice
1305/18
oznámení o možnosti převzetí písemnosti, adresát: Lucie Reindlová, Rataje nad Sázavou
1304/18
stanovení místní úpravy provozu na pozmních komunikacích v obci Ježovice, spočívající v umístění dopravních značek
1302/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Dolní, Kutná Hora pro zajištění plynulého a bezpečného výjezdu ze sousedních nemovitostí
1301/18
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 557/12 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory - umístění kontejneru


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 45460