Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1015/19
stanovení místní úpravy provozu na MK v ul. Zámecká v Kutné Hoře, části Sedlec
1013/19
přechodná úprava provozu na MK chodníku podél domu č.p. 59 na náměstí Národního odboje v Kutné Hoře části Vnitřní město
1012/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/337 v obci Křesetice
1011/19
rozhodnutí k žádosti schválení stavebního záměru ČOV "TOPAS R 5-0,7", žadatelka: Mgr. Jolana Šopovová
1009/19
přechodná úprava provozu na MK, ul. Hasičská v Uhlířských Janovicích
1006/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Pavel Sixta
1004/19
rozhodnutí ke stavbě - Solopysky, lokalita Na Vsi - novostavba vodovodních řadů včetně přípojek
1002/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní čistírna odpadních vod, kanalizační a elektro přípojky - žadatel: Roman Kalaš a Blanka Kalašová
1001/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní čistírna odpadních vod, kanalizační a elektro přípojka - žadatel: Antonín Kapek
996/19
přechodná úprava provozu z důvodu uzavírky silnice č. III/172 a na MK v rámci prací "Propustek Červené Janovice"
995/19
úprava provozu na PK vstupu na lávku pro pěší přes potok Bylanka, v ulici Na Bylance v Kutné Hoře
994/19
úprava provozu na PK vstupu na lávku pro pěší přes řeku Vrchlice, ul. Potoční v Kutné Hoře
993/19
rozhodnutí o umístění stavby vč. dopravní a technické infrastruktury v k. ú. Jakub
991/19
oznámení o vystavení návrhu ÚP Zbraslavice a veřejném projednání
900/19
přechodná úprava provozu na silnici II/327, III/3287, III/3275, III/3271, III/3224 v územním obvodu Kutná Hora z důvodu uzavírky silnice II/327 v obci Záboří nad Labem
989/19
přechodná úprava provozu na silnici č. III/33429, III/33428, z III/3357 u obce Mělník - oprava povrchu komunikace a výměna svodidel
988/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/125 ul. Jungmannova a na místních MK v obci Uhlířské Janovice
979/19
přechodná úprava provozu na MK a dočasný zákaz zastavení v ulici Za Barborou v Kutné Hoře
978/19
přechodná úprava provozu na MK křižovatce ulic Čechova a Starosedlecká podél domu čp. 72 v Kutné Hoře části Sedlec
976/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Olga Větrovcová
975/19
stanovení přechodné úpravy provozu na PK ul. Ke Brodu, Nádražní ve Zruči nad Sázavou
971/19
přechodná úprava na PK, oprava povrchu vozovky na silnici č. I/38 v obci Církvice
970/19
rozhodnutí ke stavbě vodního díla I/38  Odstranění dopravních závad křižovatka Kaňk - přeložka vodovodu
967/19
oznámení řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Nepoměřice
965/19
rozhodnutí k prodloužení stavebního povolení pro stavbu Vodovod Vlastějovice - I. etapa
964/19
zahájení společného řízení ke stavbě Hlízov - chodník podél sil. III/3272 ke hřbitovu
961/19
místní úprava provozu na MK v ul. Ruthardská v Kutné Hoře -  (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
960/19
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na silnici II/339 v obci Červené Janovice
956/19
oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Ledečko
948/19
místní úprava provozu na PK silnici č. II/126 za obcí Bykáň v k.ú. Křesetice (snížení rychlosti "Májovka")

‹‹      30 60 120 180 210 240 270 600 900 1200 1500 1800      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 45416