Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

469/16
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/33816 z důvodu zhoršení stavebního stavu propustku v obci Habrkovice
468/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/33838 v obci Paběnice
464/16
Předpisný seznam o vyměření místního poplatku
463/16
Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v době od 1. 6. do 31. 8. 2016 v Obci Pertoltice - místní část Laziště
461/16
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/12522 v obci Makolusky
459/16
uložení písemnosti - Petr Havránek
458/16
dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
455/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice I/2 v Kutné Hoře
451/16
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů - Daň z nemovitých věcí na r.2016
449/16
návrhu Změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Zbraslavice
442/16
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ulice Hornická, Česká a přilehlé místní komunikace v Kutné Hoře části Vnitřní město
439/16
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Česká a Orelská, Kutná Hora
434/16
návrh stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Náměti před budovou Policie ČR v Kutné Hoře části Vnitřní město
433/16
stavební povolení ke stavbě vodního díla: Uhlířské Janovice - novostavba vodovodního řadu D8-1
431/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - Záboří nad Labem
430/16
zahájení stavebního řízení - Obec Petrovice I.
429/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - Kaňk u KH
424/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - ul.Benešova v KH
414/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - od okruž.křižovatky na Kaňku
408/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikaci - ul.Kolínská v Uhlířských Janovicích
406/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - obec Pertoltice
405/16
prodloužení platnosti staveb.povolení - Středočeský kraj
404/16
zahájení řízení o prodloužení platnosti - obec Křesetice
397/16
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komun. - Komenského nám.,....
391/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komunikaci - obec Chmeliště
390/16
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - ul.Česká v KH
384/16
územní rozhodnutí - Neškaredice - úprava odboček VN
382/16
návrh stanovení místní úpravy provozu - Městys Kácov
381/16
Opatření obecné povahy - změna ochranného pásma vodního zdroje
377/16
stanovení přechodné úpravy provozu na pozem.komun. - Zruč nad Sázavou

‹‹      300 600 900 1200 1500 1680 1710 1740 1770 1830 1890      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 41407