Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

276/20
záměr Města Kutné Hory snížit smluvní nájem za rok 2020
259/20
bezúplatně převést část pozemku p.č. 380  v k.ú. Červené Janovice 
193/20
pronajmout prostory sloužící k podnikámí (1 místnost) v objektu č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora
192/20
vypůjčit část pozemku p.č. 1840 v k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory
191/20
vypůjčit pozemek p.č. 3957/46 v k.ú. Kutná Hora
158/20
prodat část pozemku p.č. 967, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
155/20
změnit Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 92 v k.ú. Kutná Hora
107/20
pronajmout nebyt. prostory v přízemí budovy č.p. 443, ul. Vítězná v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
75/20
pronajmout část pozemku p.č. 892/1 v k.ú. Kutná Hora
74/20
pronajmout část pozemku p.č. 610 v k.ú. Kaňk
26/20
vypůjčit část pozemku p.č. 4122/1 v k.ú. Kutná Hora
1291/19
vypůjčit nebytové prostory - (3 místnosti) v objektu č.p. 611, ul. Trebišovská v Kutné Hoře
1290/19
vypůjčit nebytové prostory v objektu č.p. 611, ul. Trebišovská v Kutné Hoře            
1286/19
prodat pozemek  p.č. 159/31 o výměře 9m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec
1278/19
prodat pozemek p.č. 419/23 o výměře 25 m2 v k.ú. Černíny
1277/19
prodat část pozemku p.č. 892/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Kutná Hora
1250/19
pronajmout nebytové prostory (1 místnost) v objektu č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora
1220/19
vypůjčit část pozemku p.č. 730/3 v k.ú. Kaňk
1194/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora v k.ú. Malín
1173/19
pronajmout část pozemku p.č. 2948/1, 2949/4 a 2952/3 vše v k.ú. Kutná Hora
1130/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání (2 místnosti) v objektu č.p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora
1127/19
prodat pozemeky v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství
1126/19
smluvně zřídit právo stavby na pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora
1086/19
pronajmout areál v ul. Potoční čp. 208, Kutná Hora
1040/19
pronajmout nebytové prostory (2 místnosti) v objektu č.p. 343, ul.  Masarykova v Kutné Hoře
1039/19
vypůjčit nebytové prostory (1 místnost) v objektu č.p. 154, ul.  Šultysova v Kutné Hoře
987/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 186, Dolní ul., Kutná Hora
986/19
pronajmout sklepní prostory včetně chodeb v objektu č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora
984/19
prodat část pozemku p.č. 138/69 včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec
983/19
prodat pozemk p.č. 2169/1 o výměře 61 m2, vč. všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 10284