Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

308/21
pronájem pozemku p. č. 3406/7 v k.ú. KH
307/21
pronájem části pozemku p.č. 61 v k.ú.Malín
281/21
prodej bytových jednotek v bytovém domě č.p. 656, 657, 658 v k.ú.KH
280/21
prodej části pozemku p.č. 4004/2 v k.ú.KH
277/21
prodej pozemku p.č.689/1 v k.ú.KH
275/21
změna Smlouvy o výpůjčce - užívání objektu č.p.463, ul. Na Chmelnici
266/21
pronájem části pozemků p.č. 61 a 81 v k.ú. Malín
254/21
prodej části pozemku p.č.4284/1 v k. ú.Kutná Hora
219/21
směna části pozemku p.č.1163/3 za část pozemku p.č.1163/1 a 1162  v k.ú.KH
218/21
propachtování části pozemků p.č.593/2, 597/7 a 600/24 v k.ú.KH
183/21
výpůjčka nebytových prostorů - budova č.p.611, Trebišovská ul., KH
137/21
prodej části pozemku p.č.672/1 v k.ú.KH
125/21
pronájem části pozemků p.č. 4280/23, 4282/2, 4283/63 v k.ú.KH
124/21
pronájem části pozemku 4004/2 v k.ú.KH
123/21
pronájem části pozemků p.č. 4280/23, 4282/2, 4283/63 v k.ú.KH
94/21
pronájem pozemku p.č.4004/1 v k.ú.KH
93/21
pronájem části pozemku p.č.1522/1 v k.ú.Kutná Hora
1113/20
prodej kanalizační stoky na pozemku p.č.3337/1 k.ú.Kutná Hora
1112/20
prodej pozemků - k.ú.Zhoř u Červených Janovic
1076/20
výpůjčka sestavy čtyř obytných buněk - k.ú.Sedlec u Kutné Hory a nebytové prostory
1029/20
vypůjčit pozemek p.č. 2486 v k.ú. Kutná Hora
992/20
změnit Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 92 v k.ú. Kutná Hora
985/20
vypůjčit dle žádosti objekt č.p. 41 Komenského náměstí, Kutná Hora
956/20
záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 154, ul. Šultysova, Kutná Hora
946/20
prodat části pozemk p.č. 610, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kaňk
945/20
prodat pozemek p.č. 4504/55, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora
915/20
prodat část pozemku, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora
911/20
vypůjčit nebyt. prostory 10 místností v objektu č.p. 145, ul. Jana Palacha v Kutné Hoře
910/20
vypůjčit nebyt. prostory 6 místností v objektu č.p. 145, ul. Jana Palacha v Kutné Hoře
902/20
pronajmout část pozemku p.č. 4504/55  v k.ú. Kutná Hora

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 14167