Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

1011/21
Záměr Města Kutné Hory prodat pozemek p.č. 61 o výměře 1.127 m2 a pozemek p.č. 81 o výměře 155 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Malín
998/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
997/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
996/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
995/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
994/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
993/21
Záměr města změnit nájemní smlouvu ze dne 26.10.2014 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní I. Francovou
984/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemky p.č. 1088/1 o výměře 716 m2, p.č. 1088/2 o výměře 65 m2, p.č. 1088/3 o výměře 12 m2, p.č. 1088/4 o výměře 79 m2 vše v k.ú. Kutná Hora
983/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit nemovité věci v k.ú. Kutná Hora...
982/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemek p.č. 3330/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1621 m2
981/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemky p.č. 873/2 o výměře 283 m2, p.č. 873/3 o výměře 704 m2, p.č. 873/5 o výměře 15 m2, p.č. 873/6 o výměře 274 m2 vše v k.ú. Kutná Hora
980/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit část pozemku p.č. 3337/1 o výměře 4118 m2 a pozemek p.č. 3337/20 o výměře 270 m2 vše v k.ú. Kutná Hor
979/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit část pozemku p.č. 3337/14 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1972 m2
923/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (volejbal)
922/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (u bazénu)
921/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna přístavba)
920/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna)
919/21
Změna nájemní smlouvy - TJ Turista KH
918/21
Změna nájemní smlouvy - Spolek Malíňačky
917/21
Změna nájemní smlouvy - Olympia Spartan Training KH
916/21
Změna nájemní smlouvy - Český rybářský svaz KH
915/21
Změna nájemní smlouvy - Kutnohroský komorní orchestr
914/21
Změna nájemní smlouvy - USPS Tyl Kutná Hora
913/21
Záměr směny části pozemku v k.ú. Kutná Hora, p. č. 3917
902/21
záměr směnit část pozemku v k.ú. Černíny
793/21
Záměr darovat část pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2,... , v k. ú. Kaňk
792/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2... v k. ú. Kutná Hora
791/21
Záměr prodat pozemek p. č. 637 o výměře 26 m2 a část pozemku p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2... v k. ú. Malín
787/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Malín o výměře 8 m2
753/21
Záměr prodat byty nacházející se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 17054