Úřední deska: Dražby, exekuce

 

insolvenční řízení, dlužník - -Tomáš Vagenknecht

 

Složky

Soubory

55/21
nemovitý majetek v k.ú.Řendějov
26/21
spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku parc. č. 281, k.ú.Bernardov
25/21
spoluvlastnický podíl 47/100 na stavbě č.p.43, kat.úz. Bernardov
1139/20
nemovitosti v k.ú.Talmberk
1102/20
aukční vyhláška č.EAS/Sko/001/2021
1084/20
nemovitosti v k.ú.Dolní Bučice - povinný: Miroslav Pol
1082/20
nemovitosti v k.ú.Hološiny - povinný: J.Šebesta
1030/20
oznámení o novém odročení dražebního roku, movité věci, ze dne 16.10.2020 z 23. 11. 2020 na 19.02.2020

30 90 120 150 180 300 600      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 02.02.2018 08:13 Stanislava Sovová, DiS.
Počet zobrazení: 35075