Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1267/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel: Libor Melda 
1266/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru pro soubor staveb označený jako: Vodovod Vidice včetně místních částí
1263/19
oznámení o vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu Samopše a veřejném projednání ve zkráceném postupu
1261/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2019 o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
1260/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 1. Máje v Uhlířských Janovicích během stavby "Metropolitní optická síť JON.CZ Uhlířské Janovice"
1259/19
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru "Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora I. část Malešov, Kutná Hora"
1258/19
stanovení místní úpravy provozu na PK u ZŠ v Suchdole z důvodu nové výstavby RD v obci Vysoká
1257/19
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a věřejně přístupných účelových komunikacích v Kutné Hoře
1255/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
1254/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
1253/19
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
1252/19
opatření obecné povahy které mění a doplňuje opatření obecné povahy  vydané MZE pod č. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
1249/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, lokalita Třešňovka ul. Kaňkoská v Kutné Hoře
1246/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. Jana Zajíce, před domem čp. 127, Kutná Hora
1245/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Petr Křížek
1244/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Bc. Aramis Tochjan
1241/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) ul. Pod Valy, vedle domu v Zemanově ulici čp. 220, Kutná Hora
1239/19
oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ke zřízení vodního díla " Vodovodní přivaděcí řad pro obec Vlastějovice"
1238/19
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru ČOV "REALPLAST - R8", žadatel: Miroslav Čihák 
1237/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, ul. Kouřimská v Kutné Hoře
1236/19
výzva pro možné právní zástupce k doplnění žádosti  - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Krejčová
1235/19
oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Zdeněk Vrubel
1231/19
rozhodnutí ke schválení stavby "Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Paběnice"
1228/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Jaroslav Novák
1225/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. V Cihelně v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky "Kutná Hora, V Cihelně"
1224/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky "Kutná Hora, Klimeška"
1218/19
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na účelové komunikaci před zimním stadionem v Kutné Hoře
1216/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Litoměřická, U Havírny a Ku Ptáku v Kutné Hoře
1215/19
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu, evidenční číslo přejezdu: P5936
1214/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, místní komunikace   ul. Fučíkova, Kotkova, Kvapilova, Buzulucká, Dukelská, Havlenova a Kudrnova v Kutné Hoře

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 46465