Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

810/21
Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu obce Dolní Pohleď
808/21
rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítí elektronických komunikací a jejich přípojek v k.ú. Kutná Hora
807/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Onomyšl a veřejném projednání
806/21
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/125 a účelové komunikaci na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Jindice
803/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti a Brandlova v Kutné Hoře části Vnitřní město
799/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/03321 (ul. Čáslavská) a místní komunikace ul. U Lazara v Kutné Hoře
800/21
rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení ve Svatém Mikuláši
798/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/336, III/12519, III/12523, III/12524, III/12525, III/3361 a III/3362 v obci Stará Huť
797/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci Dačického náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkově náměstí, ul. Jakubská a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
746/21
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Lukáš Závorka
795/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. III/03322 v Kutné Hoře, místní části Sedlec
790/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Podveky
789/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12550 v km 13,067 - 15,330 mezi obcemi Košice a Vidice
788/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. III/3399, III/33912, III/33914, III/33916, III/33918 a místních komunikacích z Chlístovic do Pavlovic a do Volavé Lhoty
784/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: chodník v ul. Čáslavská v Kutné Hoře, vč. veřejného osvětlení
781/21
přechodná úprava provozu u Zbraslavic a související uzavírky této silnice mezi obcemi Žandov a Zbraslavice
779/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici Tolpy v Kutné Hoře části Kaňk a přilehlých pozemních komunikacích
778/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci -  ul. K Nádraží v Kutné Hoře části Sedlec
777/21
Přechodná úprava provozu - ul. U Koruny, Kutná Hora, Sedlec
776/21
Dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - ul. Havířská, Kutná Hora
775/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: Vodovod Kobylnice
774/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/33710 a přilehlých místních komunikacích v obci Krupá
773/21
Zahájení vodoprávního a společného územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústníu jednání: Septik, Úžice u KH
770/21
Oznámení o pokračování řízení - honitba Černé Budy
769/21
přechodná úprava provozu na silnici č. III/1267 ve Zruči nad Sázavou - 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022
766/21
Zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Benešova v Kutné Hoře
764/21
Přechodná úprava provozu v obci Samopše - 12. 7. 2021 - 31. 5. 2023.
763/21
Místní úprava provozu - Neškaredice 
762/21
Přechodná úprava provozu přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/2, Kutná Hora z důvodu parkování filmového zázemí na parkovišti Na Valech - 12. - 13. 7. 2021. 
761/21
Přechodná úprava provozu na silnici 1. třídy - Kutná Hora - 14. - 15. 8. 2021


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 81323