Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

884/19
přechodná úprava provozu na silnicích č. II/125, II/335, II/336 a III/12529 v Uhlířskýh Janovicích
883/19
stavební povolení ke stavbě tlakové kanalizace Vavřinec - napojení míst. částí Žíšov a Chmelišě na ČOV Uhl. Janovice
882/19
možnost převzetí písemnosti -  Jaroslav Auerhán
880/19
možnost převzetí písemnosti, adresát:  David Stýblo
879/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Mgr. Vaňous
878/19
stavební povolení ke stavbě vodovodu Vlastějovice - II. etapa
877/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Jiří a Hana Zimovi
876/19
stavební záměr - domovní čistírny odpadních vod "ČOV TOPAS Plus 8" na pozemku v k.ú. Předbořice, obec Černíny 
875/19
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/111 u obce Zalíbená
873/19
možnost převzetí písemnosti, adresát:  Pavel Sixta
870/19
rozhodnutí ke stavbě "ČOV AT - 6" v k.ú. Losiny, obec Petrovice II.
869/19
ke zrušení železniční přejezdu ev. č. P597, trať: Kutná Hora - Zruč nad Sázavou, v k.ú. Malešov
868/19
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/0173 v obci Korotice
865/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Lenka Červenclová
864/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna - žadatel: Jaromír Bohata
862/19
změna územního rozhodnutí č. 701 - bytové domy a rodinný dům, vč. dopravní a technické infrastruktury v k.ú. Kutná Hora
860/19
k vydání územního rozhodnutí o umístní stavby: dva bytové domy vč. dopravní a technické infrastruktury v k.ú. Jakub
859/19
oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Podvedy
856/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní čistírna odpadních vod - žadatel: Mgr. Jolana Šopovová
855/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna, vodovodní a elektropřípojka - žadatel: Romana Seifertová
853/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Jaroslav Čermák
850/19
stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic
849/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Zámecká v Kutné Hoře
848/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v k.ú. Kutná Hora z důvodu rekonstrukce ul. Benešova
845/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/33338 a III/33514 v k.ú.  Chmeliště
842/19
stanovení přechodné úpravy a dočasný zákaz zastavení na MK Komenského náměstí v Kutné Hoře
841/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) před čp. 97, ul. 17. listopadu, Kutná Hora
839/19
stanovení přechodné úpravy a dočasný zákaz zastavení na MK ul. Kolínská v Uhlířských Janovicích 
838/19
stanovení přechodné úpravy na MK ul. Tyršova v Kutné Hoře
835/19
stanovení místní úpravy na PK v katastrálním území Chabeřice

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 42639