Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1113/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, na stavbu ČOV "REALPLAST - R8" v k.ú. Radvančice nad Sázavou, obec Úžice - žadatel: Miroslav Čihák
1112/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3396 v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic
1111/19
oznámení o zahájení řízení o zrušení železničního přejezdu: Železniční přejezd P5936 v žkm 26,834
1110/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK na pozemku parc. č. 869/10 v k.ú. Svatý Mikuláš
1108/19
stanovení přechodné úpravy provozu v rámci oprav povrchu povozovky silnice III/33838 mezi obcemi Paběnice a Újezdec
1107/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: David Stýblo
1104/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Horka II a Buda v rámci stavby kanalizace
1102/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojky - žadatel: Bc. Aramis Tochjan
1101/19
možnost převzetí písemnosti, adresát:Olga Větrovcová
1099/19
stanovení místní úpravy provozu na MK v  Kutné Hoře - lokalita Třešňovka větev "A" na silnici č. III/03321 ul. Kaňkovská
1098/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Antonín Černý
1096/19
rozhodnutí, schválení stavebného záměru pro soubor staveb: Hlízov - chodník, odvodnění, veřejné osvětlení v k. ú. Hlízov
1095/19
přechodná úprava provozu z důvodu odstraňování havárií na silnicích II. a III. třídy, MK (vozovka, chodník) v Kutné Hoře
1094/19
zahájení řízení ke schválení kanalizačního řádu - Kanalizační řád spaškové kananlizace a ČOV pro obec Paběnice
1092/19
oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP Kácov
1091/19
zahájení společného řízení ke stavbě Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora, II. část Chlístovice, Malešov
1090/19
dodatečné stavební povolení na stavbu: domovní vrtaná studna na pozemku  parc. č. 397/20 v k.ú. Samopše
1086/19
přechodná úprava provozu na MK a dočasný zákaz zastavení v ul. Čelakovského v Kutné Hoře části Hlouška
1085/19
oznámení o vydání Změny č. 5 územního plánu obce Církvice
1084/19
přechodná úprava provozu na MK a dočasný zákaz zastavení v ul. Husova, Lierova, Václavské náměstí, Kollárova a Palackého náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
1082/19
stanovení přechodné úpravy na silnici č. III/0173 v obci Vilémovice v rámci stavby "Propustek Červené Janovice III/0172 km 0,715"
1081/19
stanovení místní úpravy na PK veřejně přístupové komunikaci (ul. Kouřimská v Kutné Hoře) v k.ú. Kutná Hora
1080/19
odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora I. část
1079/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Radka Beznosková Bauerová 
1076/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Pavel Sixta
1075/19
přechodná úprava provozu na PK během opravy povrchu vozovky mezi obcemi Jindice a Hatě
1074/19
přechodná úprava provozu na PK během provádění stavebních prací "Bohdaneč - Ostrov oprava povrchu komunikace"
1072/19
přechodná úprava provozu na MK ul. Kollárova v Kutné Hoře
1071/19
pozvání k veřejnému ústnímu jednání, domovní vrtaná studna, vodovodní a elektro přípojky - žadatel: Petr Křížek
1066/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/337 a MK v obci Křesetice

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 45076