Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

580/24
Schválení stavebního záměru na stavbu: II/126 propojení D1 se sil. I/2 - likvidace dešťových vod Zruč nad Sázavou
566/24
Oznámení o vydání změny č. 1 vymezení zastavěného území obce Sudějov
562/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v KH
561/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na míst.komunikaci ul. Jakubská KH
560/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3363 v obci Krasoňovice
555/24
Oznámení o uložení písemnosti: Emanuel Dvořák
554/24
Stanovení přechodné úpravy provozu ve Zruči nad Sázavou
553/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Pirknerovo nám. a ul. Hornická v KH
552/24
Schválení stavebního záměru na stavbu: stavební úpravy komunikace a chodníků v ul. Sedlecká a Mezibrantská v KH
549/24
Oznámení o zahájení SŘ v k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše
548/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/33912, III/33914 a přilehlých místních komunikacích v obci Pertoltice
547/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Pod Kaňkem, U Nadjezdu, Pod Hájem v KH části Sedlec
546/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Tyršova, Partyzánská, V Mišpulkách v KH
545/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci chodníku v ul. Městské sady podél domu č.p. 466 v KH
542/24
Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu Vavřinec a veřejné projednání
541/24
Oznámení o vystavení návrhu změny č. 6 územního plánu Zruč nad Sázavou a veřejné projednání
540/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sedlecká, Mezibranská v KH části Vnitřní Město
539/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci parkovišti Na Valech KH části Žižkov
538/24
Rozhodnutí č. 1120 o umístění stavby v ul. Na Chmelnici, U Nadjezdu KH, Sedlec
537/24
Stanovení přechodné úpravy provozu v Nových Dvorech
530/24
Zahájení zjišťovacího řízení - „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočes. kraji na období 2024-2030“
528/24
Oznámení o uložení písemnosti, aresát: Martin Hladík
527/24
Přechodná úprava provozu na MK – chodník ul. Hrnčířská a silnici č. II/126 v Kutné Hoře, Karlov 
526/24
Přechodná úprava provozu na silnicích č . II/125, II/335, III/12529, III/33338 a MK ul. Polní a Kubátova v Uhl.  Janovicích 
517/24
Společné řízení k povolení pro stavbu: Splašková tlaková kanalizace v obci Svatý Mikuláš
515/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na MK náměstí Míru, ul. Poštovní a Tomáše Bati ve Zruči nad Sázavou
514/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Poštovní ve Zruči nad Sázavou
511/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci před zimním stadionem ul. Čáslavská v KH části Karlov
510/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Roháčova a přilehlých komunikací v KH
508/24
Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Pernštejnec


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 174069