Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

74/23
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna v k.ú. Bernardov
72/23
Rozhodnutí o umístění stavby č.1098 v k.ú. Záboří nad Labem
63/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci  v ul. U Lazara, v K.Hora, část Karlov
67/23
Oznámení o vydání územního plánu Hlízov
66/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci  ve třech etapách v ul. Čáslavská, K.Hora
61/23
Oznámení o zahájení řízení - stavba veřejného osvětlení v obci Vidice
57/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Onomyšl
54/23
Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnicích II.a III. třídy v Kutné Hoře
50/23
Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Zbraslavice a veřejném projednání
49/23
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení - Tlaková kanalizace a ČOV Podveky 
48/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Kutné Hoře
47/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci  Pernštejnec
46/23
Vystavení návrhu Územního plánu Úžice 
44/23
Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci v k.ú. Zruč nad Sázavou
30/23
Stanovení přechodné úpravy provozu - na silnicích II.a III. třídy v Kutné Hoře
28/23
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Puškinská před č.p. 567 v K.Hoře
21/23
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna v k.ú. Černíny
20/23
Rozhodnutí - Oprava zřejmých nesprávností - prodejna potravin Lidl
19/23
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna vč. vodovodní a elektro přípojky v k.ú. Černíny
18/23
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna v k.ú. Černíny
15/23
Oznámení o zahájení společného ÚŘ a SŘ: Domovní vrtaná studna v k.ú. Michalovice, obec Petrovice I
13/23
Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí -  Rekonstrukce místní komunikace v Uhlířských Janovicích - Zahradní
12/23
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Církvice
11/23
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Uhlířských Janovicích
10/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací v ul. 17.listopadu v K.H.
6/23
Rozhodnutí o umístění stavby č. 1095 - prodejna potravin Lidl
4/23
O vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
3/23
Oznámení o vydání územního plánu Soběšín
1428/22
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tř. v územ. obvodu KH, cestmistrovství Žandov
1427/22
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici K Nádraží, Kutná Hora - Sedlec


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 129599