Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1046/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/33511, č. II/335, č. III/11129, č. III/12526 a pozemní komunikaci  v k.ú. Smilovice u Staňkovic
1045/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/3394, č. II/339, č. III/33838, č. III/33835, č. III/0173, na poz. kom. v k.ú. Chvalov u Červených Janovice a v k.ú. Paběnice
1040/21
stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci  v katastrálním území Kutná Hora a v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory
1038/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici Na Kavkách, Nálepkova, Bělocerkevská, Buzulucká v Kutné Hoře části Žižkov
1037/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/33818 v katastrálním území Nové Dvory u Kutné Hory
1036/21
schválení stavebního záměru na stavbu: "Vodovod Paběnice-napojení na vodovod Třebonín"
1033/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti v Kutné Hoře části Vnitřní město u domu čp.412 a u přilehlé dílny
1031/21
Přechodná úpravu provozu na silnici č. II/327 v obci Svatá Kateřina
1030/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 09/2021, o změně Obecně závazné vyhlášky č. 02/2018, o nočním klidu
1029/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 07/2021, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol
1028/21
Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 06/2021, o stanovení školských obvodů spádových základních škol
1025/21
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích Kremnická (sil. č. III/3377 na parkovišti nad schody), Na Valech (parkoviště), Husova, nám. Národního odboje, Smíškova, Barborská v Kutné Hoře
1024/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul. Husova a Lierova a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
1023/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/337, III/12550, III/12535, III/33350 z důvodu provádění opravy povrchu vozovky silnice č. III/12550 mezi obcemi Košice a Vidice
1022/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci Prachňanská u čp. 155 v Kutné Hoře části Hlouška
1021/21
přechodná úprava provozu po dobu provádění výkopových prací v ul. Vavřinecká pro čp 258 v Kutné Hoře části Kaňk
1020/21
Změna opatření obecné povahy, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje
1019/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. II/335 (ul. Tyršova) a místní komunikaci ul. Polní v Uhlířských Janovicích
1018/21
Přechodná úprava provozu v ul. 17. listopadu, Kutná Hora
1017/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku parc. č. 920 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory
1014/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici U Jelena, Žižkova brána, Za Octárnou a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
1013/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci - ul. Uhelná a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město z důvodu konání kulturní akce „Wine Street of Kutná Hora“
1012/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/33715, č. III/33710, č. III/33711, č. III/33711a během provádění stavebních prací v rámci stavby Oprava úseku silnice Úmonín - Hájek
1007/21
výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku - Městský úřad Poděbrady
1006/21
Usnesení Krajského úřadu Stč. kraje o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení dle § 142 odst. 1 správního řádu
1004/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12529 a přilehlém chodníku v ul. Komenského v Uhlířských Janovicích
1003/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. III/03321 a III/33721a u obce Církvice
1002/21
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci chodníku ul. Masarykova v Kutné Hoře
1001/21
Oznámení o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu: Zruč nad Sázavou, ulice V Maloninách a U Koupadla - novostavba kanalizace
1000/21
Zahájení společného územního a stavebního řízení: ČOV "ABPLAST AT8 plus" včetně kanalizační a elektro přípojky a vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 60/2 v katastrálním území Hetlín,...


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 88019