Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

146/20
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. Dolní, před čp. 356, Kutná Hora
145/20
stanovení místní úpravy provozu na PK a MK v obci Nepoměřice, oprava dopravního značení
144/20
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kollárova, Kutná Hora
143/20
přechodná úprava provozu na MK (vyhrazené parkoviště) Pirknerovo náměstí, před domem čp. 206, Kutná Hora
140/20
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a dočasný zákaz zastavení na MK Komenského náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
139/20
stanovení přechodné úpravy a dočasný zákaz zastavení na místní a pozemní komunikaci v Kutné Hoře (Sedlecká pouť)
132/20
rozhodnutí k vydání souhlasu na stavbu jímání podzemní vody, žadatel: Kateřina Neumann a Pavel Neumann
117/20
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/33916 v obci Měchonice v k.ú. Dolní Pohleď
114/20
oznámení o vystavení návrhu územního plánu Pertoltice
113/20
oznámení o vystavení návrhu územního plánu Rašovice
112/20
rozhodnutí ke stavebnímu povolení na stavbu vodního díla: Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
111/20
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. 28. října, Kutná Hora
110/20
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na MK Havníčkovo náměstí před č.p. 415, v Kutné Hoře Vnitřní město
103/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 17.listopadu před č.p. 97 v Kutné Hoře
102/20
stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pirknerově náměstí proti č.p. 206 v Kutné Hoře
101/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Tříkomorového  septiku , žadatel: Ing. Renata Krčmářová a Ing. Jan Krčmář
100/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu domovní ČOV, žadatel: Zdeněk Helige, Eva Helige
99/20
kolaudační souhlas pro parkovací plochu  se dvěma parkovacími místy před hřbitovem v Malíně v k.ú. Malín
98/20
zahájení společného řízení k žádosti o vydání stavebního povolení na soubor staveb III/3272 Hlízov
97/20
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. 17. listopadu, před domem čp. 97, Kutná Hora
96/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu domovní ČOV, žadatel: Karel Mihalovič
95/20
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru na stavbu domovní ČOV, žadatel: Mgr. Daniela Svobodová
92/20
rozhodnutí k prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu: "Vidice - splašková kanalizace"
90/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Jaromír Novotný
89/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu Domovní vrtaná studna, žadatel: Mgr. Pavel Ladra
88/20
rozhodnutí, stavební povolení ke stavbě vodního díla: "Vodovodní přivaděcí řád pro obec Vlastějovice" 
87/20
rozhodnutí k prodloužení stavebního povolení pro stavbu: "přeložka silnice I/38 Malín - Kuchyňka"
85/20
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání na stavbu ČOV "AS - VARIOcomp K", žadatel: Jaroslav Kmoch
83/20
stanovení místní úpravy provozu na PK, silnici  č. III/33347 z důvodu zajištění bezpečnosti u ZŠ v Městysu Suchdol
82/20
stanovení přechodné úpravy provozu na PK v obci Domahoř v k.ú. Zruč nad Sázavou

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 49074