Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

823/21
Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení a lhůty k dokončení stavby: obytný soubor parcel lokalita"Pěšínky" - Křesetice
822/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/03321 ul. Kolínská (včetně chodníku) a místních komunikací ul. K Úvozu, Nad Baštou, U Lípy v Kutné Hoře, místní části Kaňk
821/21
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Církvice, části Jakub
819/21
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem SDRUŽENÍ KOBYLNICE 2021 – sdružení nezávislých kandidátů
818/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupné účelové komunikaci na p. č. 920 v k. ú. Církvice
817/21
Zastavení řízení ve věci odstranění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.č. 572/1 v k.ú. Lžovice
815/21
Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Kutná Hora
813/21
Oznámení o zahájení spolešného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Tříkomorový septik, biofiltr (TČOV), vsakovací zářez na p. č. 387/16 Černíny
812/21
Přechodná úprava provozu na silnici II/335 ul. Tyršova a místní komunikaci ul. Fügnerova v Uhlířských Janovicích
811/21
Stanovení místní úpravy provozu na nových pozemních komunikacích na pozemcích parc. č. 311/1 a 312/16 v katastrálním území Přítoky
808/21
rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení sítí elektronických komunikací a jejich přípojek v k.ú. Kutná Hora
807/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Onomyšl a veřejném projednání
806/21
přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/125 a účelové komunikaci na pozemku parc. č. 870 v katastrálním území Jindice
803/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci ul. Na Náměti a Brandlova v Kutné Hoře části Vnitřní město
799/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/03321 (ul. Čáslavská) a místní komunikace ul. U Lazara v Kutné Hoře
800/21
rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení ve Svatém Mikuláši
798/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/336, III/12519, III/12523, III/12524, III/12525, III/3361 a III/3362 v obci Stará Huť
797/21
přechodná úprava provozu na místní komunikaci Dačického náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkově náměstí, ul. Jakubská a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
746/21
Usnesení o ustanovení opatrovníka - Lukáš Závorka
795/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. III/03322 v Kutné Hoře, místní části Sedlec
790/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Podveky
789/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. III/12550 v km 13,067 - 15,330 mezi obcemi Košice a Vidice
788/21
Přechodná úprava provozu na silnicích č. III/3399, III/33912, III/33914, III/33916, III/33918 a místních komunikacích z Chlístovic do Pavlovic a do Volavé Lhoty
784/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: chodník v ul. Čáslavská v Kutné Hoře, vč. veřejného osvětlení
781/21
přechodná úprava provozu u Zbraslavic a související uzavírky této silnice mezi obcemi Žandov a Zbraslavice
779/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici Tolpy v Kutné Hoře části Kaňk a přilehlých pozemních komunikacích
778/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci -  ul. K Nádraží v Kutné Hoře části Sedlec
777/21
Přechodná úprava provozu - ul. U Koruny, Kutná Hora, Sedlec
776/21
Dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - ul. Havířská, Kutná Hora
775/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: Vodovod Kobylnice


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 81913