Úřední deska: Výběrová řízení

 

Složky

Soubory

468/21
pracovní pozice - informační pracovník a pokladník, Odbor památkové péče, školství a kultury MěÚ Kutná Hora - provoz Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého
450/21
volná pracovní pozice: referent dopravy, správní řízení - přestupky v dopravě
441/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - Jungmannovo nám. č.p. 437, Kutná Hora
440/21
pronájem bytu určeného pro startovací bydlení - Vojtěšská č.p. 19, Kutná Hora
425/21
pracovní pozice - jednatel/jednatelka obchodní společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.
339/21
volné pracovní pozice - Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení
271/21
obsazení dvou pracovních pozic - referent dopravy na úseku správního řízení - přestupky v dopravě (radar)
265/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - ul. Šultysova č.p.167, KH
264/21
pronájem bytu pro startovací bydlení - ul. Vojtěšská č.p.19, KH
259/21
pracovní pozice - referent společné státní správy a samosprávy
234/21
Město Poděbrady - volná pracovní pozice - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty
220/21
prodej nemovitých věcí v k.ú.Útěšenovice - pozemky p.č.460/2, 460/6
203/21
volná pracovní pozice: vedoucí oddělení správního řízení - přestupky v dopravě
192/21
Město Poděbrady - volná pracovní pozice - vedoucí odboru kancelář starosty
122/21
pronájem bytu s dražbou nájmu - ul. Ortenova č.p. 80, KH SN 4/21
121/21
pronájem bytu určeného pro nízkopříjmové uchazeče - ul. Puškinská č.p.651, KH SN 3/21
115/21
prodej nemovité věci - k.ú.Neškaredice (M 2/21)
114/21
prodej nemovité věci - k.ú.Neškaredice (M 1/21)
97/21
pracovní pozice - referent společné státní správy a samosprávy
96/21
pronájem prostor sloužících podnikání
35/21
pronájem části pozemku p.č. 4 v k.ú.Kutná Hora - umístění mobilního občerstvení
5/21
poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení v r.2021
1059/20
pracovní pozice - referent společné státní správy a samosprávy
1091/20
poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Kutné Hory
1072/20
prodej nemovitých věcí v k.ú.Malín - pozemky a stavba č.p.167
1057/20
volná pracovní pozice - SMART CITY MANAGER MĚSTA KUTNÁ HORA
1035/20
pracovní pozice - odborný hodnotitel projektů na provoz registrovaných sociálních služeb, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MÚ Kutná Hora
1023/20
pronájem bytu SN 26/20, ul. Vojtěšská č.p. 19, Kutná Hora
1022/20
pronájem bytu SN 25/20, ul. Sedlecká č.p. 652, Kutná Hora

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:39 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 20574