Úřední deska: Veřejnoprávní smlouvy

 

Složky

Soubory

1281/19
poskytnutí dotace příjemci - Nadace Kutná Hora - památka UNESCO
1223/19
poskytnutí dotace příjemci - Nadace Kutná Hora UNESCO
1147/19
poskytnutí dotace příjemci - Sparta Kutná Hora, z.s.
1008/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora
699/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora
698/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora
697/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora
696/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - P. K.  vlastník nemovitosit, ul. Uhelná v Kutné Hoře
695/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - M. D.  vlastník nemovitosit, ul. Roháčova v Kutné Hoře
694/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - M. C.  vlastník nemovitosit, ul. Tylova v Kutné Hoře
693/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - V. T. a R. T. vlastník nemovité kulturní památky, Jungmannovo nám. v Kutné Hoře
692/19
o poskytnuní příspěvku příjemci -P. G. a D. G. vlastník nemovité kulturní památky, ul. Brandlova v Kutné Hoře
691/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - R. Č.  vlastník nemovitosit, ul Poděbradova v Kutné Hoře
690/19
o poskytnuní příspěvku příjemci -V. P. vlastník nemovitosti, ul Hloušecká v Kutné Hoře
689/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Ambition s.r.o.
688/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - R. K. a T. K. vlastník nemovitost, Václavcké náměstí v Kutné Hoře
687/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - K. H. a R. H.  vlastník nemovité kulturní památky, ul Husova v Kutné Hoře
686/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - T. D. vlastník nemovité kulturní památky, ul Husova v Kutné Hoře
685/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - J. P. a A. P.  vlastníkům nemovité kulturní památky, Komenského náměstí v Kutné Hoře
684/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - M. J. vlastník nemovitosti na náměstí Národního odboje v Kutné Hoře
683/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - EGUS INVEST, a.s.
682/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Je plus EM 2016, s.r.o.
681/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - R. S. vlastník nemovité kulturní památky, Dačického náměstí v Kutné Hoře
680/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora
568/19
o poskytnuní návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Kutná Hora, příjemci - ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora
467/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Oblastní charita Kutná Hora
406/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - Sportovní klub policie Olympia Kutná Hora z.s.
405/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - FBC Kutná Hora - florbalový oddíl z.s.
404/19
o poskytnuní příspěvku příjemci - TŠ Novákovi Kutná Hora, z.s.

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:32 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:23 Administrátor
Počet zobrazení: 6860