Samuel Kollárik - Zero Hero, malba

14. 01. 2022 - 27. 02. 2022, 00:00

Mladý slovenský malíř Samuel KOLLÁRIK (*1992) se zabývá figurální malbou i krajinou. V letech 2008 - 2012 vystudoval střední Školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, obor plošné a plastické rytí kovů, ve studiu pokračoval 2012 - 2015 na ostravské univerzitě v ateliéru volné grafiky Marka Sibinského. Od roku 2015 do 2021 studoval na pražské AVU v ateliéru malby Marka Meduny. V létě 2020 se prezentoval na školních klauzurách AVU cyklem obrazů s podivnými výjevy vzájemně zápasících postav strnulých v červených oblecích, jejichž tvary čerpají ze zoomorfního nebo vegetativního tvarosloví a vysílají na sebe navzájem výtrysky červené energie (Cone IV, 2019; ). Téíma diplomové práce v r.2021 se věnovalo minoritním skupinám hnutí skinheads, respektive jejich odnoží R.A.S.H. a S.H.A.R.P., které se vymezují vůči rasové nesnášenlivosti a kde je násilí průvodním prvkem obrany antinacismu. Kollárik vůbec hledá v realitě známky nadpřirozena, metafyziky, iracionality a jeho expresivní malba vyznívá velmi existenciálně. Pracuje s olejem a akrylem, příležitostně experimentuje s tiskovými technikami a využívá náhody v procesu malby. Používá v malbě deformace postav, nereálné vzájemné průniky prostoru, střídá prostředí a vidí je v jejich kontroverzích.

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

21227-265670872-238323698411920-8692823033368578042-n.jpg

Typ: выставки

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Place: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,Dům U havířů, 1.patro, Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora

Site with more information: http://www.gfj.kh.cz